Alpha-InnoTec Compacte Warmtepomp

alpha-inno-tec.png

Grondwater is de ideale bufferopslag van zonne-energie en biedt optimale basisvoorwaarden voor de warmtepomp. Zelfs op de koudste dagen bedraagt de water- temperatuur 7 tot 12 °C. Wanneer het grondwater op voldoende diepte en in voldoende hoeveelheid aanwezig is en als de kwaliteit van het water toereikend is, dan is het een van de meest effectieve warmtebronnen. Om grondwater te benutten als warmtebron, dienen er twee bronnen te worden geboord. De afstand tussen de onttrekkings- en infiltratiebron is afhankelijk van de waterhoeveelheid en de bodemstructuur.

ait-compacte-warmtepomp.jpg

Compact betekent

Geen onnodige bezetting van het vloeroppervlak. Een groot aantal componenten, die bij standaard warmtepompen buiten de machine tegen de wand gemonteerd dienen te worden, zijn bij de Compact warmtepomp reeds in de kast geïntegreerd. Dit concept bespaart niet alleen montagetijd en ruimte, maar geeft de exploitant tevens veiligheid. Alle componenten zijn in de fabriek gecontroleerd en optimaal op elkaar afgestemd.

Werking warmtepomp

Het grondwater wordt met een transportpomp uit de infiltratiebron gehaald en naar de verdamper van de warmtepomp getransporteerd. Daar wordt energie aan het water onttrokken. Het water koelt op het nominale punt 3 K af, maar verandert niet van hoedanigheid. Vervolgens wordt het water via een infiltratiebron weer naar het grondwater terruggevoerd. Onttrekking en infiltratie moeten in de stromingsrichting van het grondwater geschieden, zodat „stromingskortsluiting“ kan worden uitgesloten.

uiterst stille werking

Door de compacte constructie van Alpha-InnoTec warmtepompen is een minimum aan ruimte nodig. De dubbele trillingsdempende gelaagde opbouw van het toestel en de intelligente geluidsisolatie zijn een waarborg voor een uiterst stille werking. Daarom kunnen de warmtepompen in praktisch iedere kelder of bergruimte worden geïnstalleerd.

Voorbereiding installatie

Wateranalyse
Alvorens een warmtepomp te ontwerpen, dient een grondige wateranalyse te worden uitgevoerd.

Waterhoeveelheid
Afhankelijk van het benodigde verwarmingsvermogen is een minimum hoeveelheid water noodzakelijk, die door de broninstallatie als continuvermogen moet worden opgebracht.

Waterkwaliteit
In de verdamper van de warmtepomp dienen zo mogelijk geen vaste stofdeeltjes (zand et cetera) terecht te komen. Om dit te voorkomen, is bij alle warmtepompen een vuilfilter in de leveringsomvang opgenomen. Bij inrichting van de broninstallatie moet de afwezigheid van zand volgens DIN 18302 worden gewaarborgd. 

Watertemperatuur
Het grondwater moet over het gehele jaar een minimumtemperatuur van + 7 °C bezitten. Normaal gesproken is dit gewaarborgd vanaf een brondiepte van 8 m tot 10 m. Het dient gewaarborgd te zijn dat smeltwaterinfiltraties in het voorjaar uitgesloten zijn. Een pompproef bepaalt of de vereiste waterhoeveelheid ter beschikking kan worden gesteld. Daarnaast informeert de proef over de kwaliteit en de temperatuur van het water.

Vraag een Offerte aan

Gebruik het formulier om eenvoudig een offerte bij ons aan te vragen. Op werkdagen krijgt u van ons z.s.m. een passend aanbod!

Onderhoud gastoestellen

De meeste ongelukken vinden nog altijd plaats in en rond het huis. Veiligheid verdient daarom extra onze aandacht. Zeker als het om gastoestellen gaat. Alleen bij regelmatig vakkundig onderhoud bent u verzekerd van veiligheid.

Maak een afspraak

Door het contact formulier in te vullen kunt u bij ons een afspraak maken, wij informeren u op werkdagen zo spoedig mogelijk over de mogelijkheden om een van onze showrooms te bezoeken.