Disclaimer

Inhoudsrechten
Hoewel deze site met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt onderhouden kunnen gebruikers van deze website geen rechten ontlenen aan of aanspraak maken op de juistheid en volledigheid van de inhoud. Bij het gebruikmaken van hyperlinks (doorverwijzigingen naar andere websites) aanvaardt Installatieservice Kunst Heteren geen enkele aansprakelijkheid voor de geboden informatie op deze sites. Ook aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die daardoor kan onstaan.

Privacy
Installatieservice Kunst Heteren respecteert uw privacy zeer en zal toezien dat de communicatie en gegevensuitwisseling met onze sitebezoekers zo veilig mogelijk gebeurt.

Copyrights
Op alle teksten en beelden in deze internetsite berust het copyright bij Installatieservice Kunst Heteren. Dit houdt in dat er niets aan de complete inhoud van deze site mag worden veranderd en dat er niets zonder toestemming van Installatieservice Kunst Heteren mag worden gekopieerd.

DISCLAIMER

Rights as regards content
Although this site is maintained with the greatest care, users of this website cannot derive any rights or lay any claims with respect to the correctness and completeness of its content. Installatieservice Kunst Heteren does not accept any liability for the information offered on sites that are accessible through the use of hyperlinks (referrals to other websites). We also do not accept any liability for damage that may result from this use.

Privacy
Installatieservice Kunst Heteren is committed to respecting your privacy and will ensure that the communication and exchange of data with visitors to our site is as safe as possible.

Copyrights
The copyrights to all texts and images on this Internet site belong to Installatieservice Kunst Heteren. This means that nothing may be changed in the entire content of this site and that nothing may be copied without the consent from Installatieservice Kunst Heteren.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Inhaltsrechte
Obwohl diese Webseite mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet und geführt wird, können Nutzer dieser Webseite hierauf keine Rechte gründen bzw. irgendwelche Ansprüche im Hinblick auf die Korrektheit und Vollständigkeit des Inhalts geltend machen. Bei der Nutzung der Hyperlinks (Weiterleitung auf andere Webseiten) akzeptiert Installatieservice Kunst Heteren absolut keine Haftung für die gebotene Information auf diesen Seiten. Ferner weisen wir jegliche Haftung für einen eventuellen Schaden zurück, der hierdurch entstehen kann.

Datenschutz
Die Installatieservice Kunst Heteren respektiert Ihre Privatsphäre sehr und wird darauf achten, dass die Kommunikation und der Datenaustausch mit den Besuchern unserer Webseite so sicher wie möglich geschieht.

Urheberrecht
Hinsichtlich aller Texte und Abbildungen dieser Internetseite beruht das Urheberrecht bei der Installatieservice Kunst Heteren. Dies bedeutet, das nichts aus dem gesamten Inhalt dieser Webseite verändert und nichts ohne Zustimmung der Installatieservice Kunst Heteren auf welche Weie auch immer vervielfältigt werden darf.

Vraag een Offerte aan

Gebruik het formulier om eenvoudig een offerte bij ons aan te vragen. Op werkdagen krijgt u van ons z.s.m. een passend aanbod!

Onderhoud gastoestellen

De meeste ongelukken vinden nog altijd plaats in en rond het huis. Veiligheid verdient daarom extra onze aandacht. Zeker als het om gastoestellen gaat. Alleen bij regelmatig vakkundig onderhoud bent u verzekerd van veiligheid.

Maak een afspraak

Door het contact formulier in te vullen kunt u bij ons een afspraak maken, wij informeren u op werkdagen zo spoedig mogelijk over de mogelijkheden om een van onze showrooms te bezoeken.